Komorniki 4,48kW

INSTALACJA 4,48kW

Dach skośny - dachówka ceramiczna

14 szt. modułów - JINKO Solar 320W

Falownik Huawei SUN2000-4ktl M-0 4 kW

1/4